Υποστήριξη Κέντρου Ειδικής Αγωγής Κέρκυρας “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός υποστηρίζει το έργω του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Κέρκυρας “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”.

Ο Συνεταιρισμός προσφέρει τη δημιουργική ενασχόληση των ΑΜΕΑ στις δράσεις του Συνεταιρισμού. Επιπλέον ο συνεταιρισμός καλύπτει ένα μέρος των λειτουργικών εξόδων, που αφορούν την αγορά των πρώτων υλών, των προϊόντων που παράγει η “Η ΜΕΛΙΣΣΑ”.

Δημοφιλές περιεχόμενο: