Πρόγραμμα αναδοχής παιδιού της Actionaid


Περιγραφή Δράσης

Τον Αύγουστο του 2009 επισκέφτηκε τα γραφεία του Συνεταιρισμού, Αντιπροσωπεία της ΑctionΑid. Ένας γνωστός διεθνής αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος συνεργάζεται με τους κατοίκους φτωχότερων χωρών του κόσμου, για την εξάλειψη της φτώχειας.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός  λαμβάνοντας υπ όψιν την κοινωνικό έργο της ActionAid, καθώς επίσης και τους κοινωνικούς στόχους του Κοι.Σ.Π.Ε,  συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Αναδοχής Παιδιού».

Ο Κοι.Σ.Π.Ε ως Ανάδοχος του Neamatullah από το Αφγανιστάν στηρίζει ενεργά την προσπάθεια των κατοίκων μιας κοινότητας να εξασφαλίσουν για τους ίδιους και τα παιδιά τους καλύτερες συνθήκες ζωής αξιοποιώντας τις δικές τους δυνάμεις.

Δημοφιλές περιεχόμενο: