ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κοινωνική Οικονομία είναι ένας χώρος οικονομικής δραστηριότητας για όλους τους πολίτες, πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς, υπερβαίνει τις αντινομίες και τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό των κοινωνικά αδυνάτων.

Δημιουργεί συμπληρωματικό εισόδημα εκεί όπου σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει δυσπραγία, ανεργία και φτώχεια. Ενεργοποιεί ανενεργούς πόρους και διαδίδει τη γνώση και την οργανωτική τεχνολογία.
Οι ρίζες της ανάγονται στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και στις αλληλέγγυες συλλογικότητες.

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ως βασικός μοχλός της Κοινωνικής Οικονομίας, αποτελεί ένα ισχυρό κίνημα ανάδειξης ιδεών, καινοτομίας και σεβασμού της κοινωνίας και κάθε ανθρώπου ειδικά.

Κεντρικός άξονας της Κοινωνικής Οικονομίας είναι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο.

Η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα έχουν τη δυνατότητα σύζευξης της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βασικός πυλώνας της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σήμερα είναι ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας “Νέοι Ορίζοντες”, αποτελεί την επιτομή της κοινωνικής επιχείρησης για τον απλό λόγο, ότι συνδέει τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης με την ισχυρή στοχοθέτηση στον κοινωνικό και θεραπευτικό αντίκτυπο. Η διάκριση επικεντρώνεται τόσο στον σκοπό του όσο και στη διοίκησή του, με προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ο ΚοιΣΠΕ αποτελεί τον κατεξοχήν Κοινωνικό Επενδυτή στην αγορά εργασίας, πάντα με ευθύνη και σεβασμό προς τα άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλες ευάλωτες ομάδες και με εργαλείο την Υποστήριξη στην Εργασία. Ο ΚοιΣΠΕ επενδύει στον Τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και παράλληλα ενεργεί και ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Η έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια καθώς γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να δομηθεί μια “Επιχειρηματική Κουλτούρα” με έμφαση στην Κοινωνική Αποτελεσματικότητα και λιγότερο στην Κερδοφορία.

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μέσω του ΚοιΣΠΕ, παρουσιάζει αξιόλογο Κοινωνικό και Θεραπευτικό Αποτέλεσμα, μετρήσιμο κατά μία έννοια, από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Υποστηριζόμενης Εργασίας.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚοιΣΠΕ

  1. Ιδρύθηκε το 2005
  2. έχει 216 συνεταιριστές
  3. έχει 82 εργαζόμενους (52 Κατηγορία Α’ + 30 Επαγγελματίες/Εκπαιδευτές Εργαζόμενους)
  4. έχει Υποστηρικτές Εργασίας
  5. έχει 10 υποκαταστήματα (Επιχειρηματικό Περιβάλλον)
  6. έχει τζίρο περί το 1 εκ. Ευρώ ετησίως
  7. έχει διαδικασίες πρόσληψης εργαζομένων και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
  8. έχει διαδικασίες υποστήριξης στην εργασία
  9. έχει μηχανισμό υποστήριξης αναπτυξιακών προγραμμάτων
  10. έχει δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης