«Νέοι Ορίζοντες» αποτελεί μια καινοτόμο μορφή συνεταιριστικής δράσης που προάγει την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, φορέων και ατόμων της κοινότητας και βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη όλων.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας απέκτησε νομική μορφή το 2005 και περιγράφεται από το Νόμο 2716/99. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει παραγωγική και εμπορική ιδιότητα και λειτουργεί ταυτόχρονα ως εμπορική και παραγωγική επιχείρηση αλλά και ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Η ανάπτυξη των δράσεων του Κοι.Σ.Π.Ε οριοθετείται από συγκεκριμένους άξονες – στόχους οι οποίοι δομούνται πάνω στο δίπτυχο:

  • Κοινωνικός χαρακτήρας
  • Οικονομικό αποτέλεσμα

 

Μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας όπως ο Κοι.Σ.Π.Ε στοχεύει αφετηριακά όχι στο κέρδος, αλλά στη δημιουργία κέρδους ως μέσου για να μπορεί να πραγματώνει τους κοινωνικούς στόχους της, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η μέσω αυτών συνεισφορά στη προσπάθεια επανένταξης τους  στο κοινωνικό σύνολο.

 

Δράσεις που υλοποιούνται

1. Συνεργείο καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

2. Αποκατάσταση και διαχείριση περιβάλλοντος

3. Κυλικείο – Καφενείο στο χώρο του ΨΝΚ – Πανεπιστημίου

4. Λειτουργία  καφέ – ουζερί στο ιστορικό κέντρο της Πόλης

5. Parking – Υπηρεσίες παροχής στάθμευσης αυτοκινήτων

6. Λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής Προϊόντων Άρτου – Ζαχαροπλαστικής.

7. Catering – υπηρεσίες παροχής εστίασης


Ημερομηνίες ορόσημο του Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας

11-2-2005: Έγκριση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από άποψη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού

31-3-2005: Υπογραφή Καταστατικού Συνεταιρισμού από Ιδρυτικά Μέλη

31-3-2005: Συστατική Πράξη Ίδρυσης και Εκλογής Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

23-5-2005:
Σύσταση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού

15-6-2005:
Σύγκληση της 1ης Γενικής Συνέλευσης και Ανάδειξη Οργάνων

11-10-2005:
Λειτουργία της 1ης Δράσης του Συνεργείου Καθαριότητας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού

11-1-2007: Έγκριση Σκοπιμότητας του Σχεδίου Ανάπτυξης Δράσης του Συνεταιρισμού από Υπουργείο Υγειάς και Κοινωνικής Αλληλέγγυας

28-12-2007: Μετεγκατάσταση της Διοίκησης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού στα Νέα Γραφεία του Συνεταιρισμού