Ειδικό Σχολείο

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ξεκίνησε μια συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν στις δράσεις του Συνεταιρισμού μαθητές από το Ειδικό Σχολείο. Η όλη προσπάθεια θα υποστηρίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Συνεταιρισμού καθώς επίσης και από εξειδικευμένα στελέχη του Ειδικού Σχολείου. Αποτελεί μια πιλοτική  προσπάθεια, η οποία έχει σκοπό τη σύνθεση όλων των ιδιαιτεροτήτων και η αξιοποίηση όλων των κοινωνικών μονάδων στην επίτευξη της συλλογικής προόδου μακριά από την περιθωριοποίηση και τους  αποκλεισμούς.