Σκοπός, Στόχος & Στατιστικά Στοιχεία

Σκοπός – Στόχος

Βασικός σκοπός και στόχος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού μέσα από μια ουσιαστική, αδιάκοπη και επίπονη προσπάθεια,  είναι η σύνθεση όλων των ιδιαιτεροτήτων και η αξιοποίηση όλων των κοινωνικών μονάδων στην επίτευξη της συλλογικής προόδου μακριά από την περιθωριοποίηση και τους αποκλεισμούς.

Στοιχεία που αποτελούν τον κεντρικό, ηθικό άξονα των στρατηγικών επιλογών του Συνεταιρισμού για την πλήρη κοινωνικό οικονομική επανένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Διαχρονική εξέλιξη ανθρώπινου δυναμικού

No Data Found

 

Στατιστικά στοιχεία

Συνολικό ανθρώπινο δυναμικό, Οκτώβριος 2021 :100 εργαζόμενοι
Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας & ΕΚΟ, Οκτώβριος 2021:
50 εργαζόμενοι
(50%)