Σκοπός, Στόχος & Στατιστικά Στοιχεία

Σκοπός – Στόχος

Βασικός σκοπός και στόχος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού μέσα από μια ουσιαστική, αδιάκοπη και επίπονη προσπάθεια,  είναι η σύνθεση όλων των ιδιαιτεροτήτων και η αξιοποίηση όλων των κοινωνικών μονάδων στην επίτευξη της συλλογικής προόδου μακριά από την περιθωριοποίηση και τους αποκλεισμούς.

Στοιχεία που αποτελούν τον κεντρικό, ηθικό άξονα των στρατηγικών επιλογών του Συνεταιρισμού για την πλήρη κοινωνικό οικονομική επανένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 

Στατιστικά στοιχεία

Συνολικό ανθρώπινο δυναμικό Ιούλιος 2012 :85 εργαζόμενοι
Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας Ιούλιος 2012
55 εργαζόμενοι
(65%)

 

 

Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) 2011 – 2013

Άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού του Συνεταιρισμού είναι η οικονομική βιωσιμότητα, ισότιμη συμμετοχή, η ποιότητα και η διαρκής ανάπτυξη με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Δημιουργία και Ανάπτυξη νέων Δράσεων:3 Δράσεις (σύνολο 12)
Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:100
εργαζόμενοι
Χρήστες υπηρεσιών
ψυχικής υγείας:
70 εργαζόμενοι (70%)

Διαχρονική εξέλιξη ανθρώπινου δυναμικού - προβλέψεις (2006 - 2013)​