Γενική Συνέλευση

Σύνθεση συνεταιριστικού Σχήματος του ΚΟΙΣΠΕ ” ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” 31 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός Μελών 201


ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ

Προβλεπόμενη Ποσόστωση βάσει του Νόμου 2716/1999

ΛΗΠΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

82

40,29 %

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 35%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

81

39,80 %

ΕΩΣ 45%

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

38

18,90 %

ΕΩΣ 20%

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΛΩΝ

201

100,00%

 

ΚΟΙΣΠΕ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των ΚοιΣΠΕ – Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε
 • Παπαβλασόπουλος Αθανάσιος του Φωτίου
  Συναδινός Σπυρίδων του Γεωργίου
Εποπτικό Συμβούλιο
 • Ιωάννης Τριανταφυλλούδης – Πρόεδρος
 • Ζήκου Μαρία – Μέλος
 • Χρήστος Ούστογλου – Μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος
 • Παπαβλασόπουλος Αθανάσιος – MSc, Οικονομολόγος
Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης
 • Λαβράνος Δημήτριος – Οικονομολόγος
Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Κουταλάς Γρηγόριος
Εκπαιδευτές – Υπεύθυνοι Δράσεων
 • Σαούλου Μαρία – Συνεργείο Καθαριότητας
 • Βλάχος Δημήτριος – Συνεργείο Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικό Πάρκο
 • Βλάχος Γεράσιμος – Café Lunatico & Catering
 • Καραγιάννη Θεοδώρα – Υπηρεσίες Παροχής Στάθμευσης
 • Καρύδης Κων/νος – Αρτοζαχαροπλαστείο
 • Πασχάλη Αναστασία – Town Hall Café
 • Κουταλάς Γρηγόριος – Κοινωνικών Δομών

 

Σύμβουλοι Υποστήριξης
 • Βραδής Ιωάννης – Food Expert
 • Χειρδάρης Αλέξανδρος – Τεχνικός Ασφαλείας
 • Τατιάνα Ζερβοπούλου – Νομική Σύμβουλος
Συμβουλευτική Υποστηρικτική Υπηρεσία 
 • Βαρβάρα Κιουρκτσή – Υπεύθυνη
 • Ρομπέρτα Μ. Φάντι – Μέλος
 • Αναστασία Πασχάλη – Μέλος / Υποστηρικτής εργασίας