Περιβαλλοντικό Πάρκο

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου»

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Ο ΚοιΣΠΕ «Νέοι Ορίζοντες» προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας νέας δράσης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ». Ο Συνεταιρισμός έχει σημαντική εμπειρία τα τελευταία δυο χρόνια στην ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών (Συνεργείο αποκατάστασης και διαχείρισης  περιβάλλοντος & συνεργείο καθαρισμού).

Ο ΚοιΣΠΕ έχει ήδη αναπτύξει καλλιέργεια, παραγωγή και εμπορία εναλλακτικών γεωργικών προϊόντων. Ειδικότερα, παράγει διαφορά αγροτικά προϊόντα (μαρούλια, ντομάτες, ελιές, αγγούρια, κολοκυθάκια, πορτοκάλια, λεμόνια κ.α).  Επιπλέον, προγραμματίζει να λειτουργήσει δύο Θερμοκήπια.

Παράλληλα, πρόκειται ο Συνεταιρισμός να αναπτύξει και ένα εργαστήριο τυποποίησης προϊόντων ( λάδι, κουμ κουατ κ.α). 

Παράλληλα, προβλέπεται στα πλαίσια του έργου να λειτουργήσει και ένα Εκθετήριο προϊόντων καθώς επίσης και ένα σημείο πώλησης στην Λαϊκή Αγορά στο κέντρο της Πόλης της Κέρκυρας.

Τέλος, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρόκειται να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά
σεμινάρια
για μαθητές σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη εναλλακτικών  βιολογικών  καλλιεργειών.

Η δράση του περιβαλλοντικού πάρκου, χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” ΕΣΠΑ 2007-2013, του υπουργείου υγείας.

Δημοφιλές περιεχόμενο: