Αποκατάσταση και διαχείριση περιβάλλοντος

Περιγραφή Δράσης

Αναλαμβάνονται εργασίες καθαριότητας: σπιτιών, επιχειρήσεων, οργανισμών.

Φωτογραφικό Άλμπουμ

Δημοφιλές περιεχόμενο: