Συνεργείο περιβάλλοντος

Αποκατάστασης & Διαχείρισης

Συνεργείο Καθαρισμού

Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων

Catering

Υπηρεσίες παροχής εστίασης

Cafe Town Hall

Pakring

Υπηρεσίες παροχής στάθμευσης αυτοκινήτων

Cafe Lunatico

Προϊόντων Άρτου και Ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή & Διάθεση

Περιβαλλοντικό Πάρκο