Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού : “Θυρωροί – Φύλακες”

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας ζητα  προσωπικό με ειδικότητα: «Θυρωρός – Φύλακας»   από 25 έως 60 ετών. 

Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, με πλήρη ή μερική απασχόληση και δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας σε ετήσια βάση.

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Δημοφιλές περιεχόμενο: