Χρυσό Βραβείο στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό (Κοι.Σ.Π.Ε) Κέρκυρας για τη διαχρονική συμβολή του στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής των Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων, στα πλαίσια των Healthcare Business Awards 2023.

Στα πλαίσια της τελετή Απονομής των Healthcare Business Awards 2023 που  πραγματοποιήθηκε  την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 στο InterContinental Athenaeum Athens ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας έλαβε την 1η Θέση (Χρυσό Βραβείο) στον άξονα βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επιβράβευσε τον ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας για τα  εξαιρετικά επιτεύγματα και τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες στο τομέα της  απασχόλησης, εκπαίδευσης και  κοινωνικής ένταξης των Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων, εφαρμόζοντας το πρότυπο Μοντέλο Υποστηριζόμενης Εργασίας. Το Βραβείο παραλείφθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ κα. Δημοπούλου Μαρία και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παπαβλασόπουλο Αθανάσιο.   

Ο ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας σύμφωνα με τα στοιχεία των Υπουργείων Υγείας & Εργασίας αποτελεί την μεγαλύτερη κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα με 100 εργαζόμενους και αποτελεί ένα ηχηρό παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής πρακτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.  και αποτελεί την μεγαλύτερη Κοινωνική Επιχείρηση στην  Ελλάδα. Μέσα από το πρότυπο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης ο  Κοινωνικός Συνεταιρισμός υποστηρίζει καθημερινά άμεσα & έμμεσα περισσότερους από 440 ωφελούμενους, άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» στηρίζεται στην φιλοσοφία «Επιχειρούμε Κοινωνικά Επενδύοντας στον Άνθρωπο», με την οποία επιδιώκει να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου με αποδέκτες αφενός τον πελάτη,  ο οποίος εμπιστεύτηκε αυτή την καινοτόμο επιχειρηματική πρωτοβουλία, αφετέρου τους εργαζόμενους, για τους οποίους μεριμνά την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.  Το τελικό κέρδος αποβαίνει κυρίως ηθικό και θεραπευτικό, μετατρέποντας τους σε ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

Δημοφιλές περιεχόμενο: