Στόχος

Ο συνεταιρισμός έχει συμμετάσχει σε αρκετά συνέδρια και ημερίδες που έχουν οργανώσει διάφοροι φορείς Πανελλαδικά.

Βασικός στόχος της συμμετοχής του ΚΟΙΣΠΕ είναι να παρουσιάσει το έργο του Συνεταιρισμού και παράλληλα να
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα θέματα που αφορούν την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των Ληπτών ΥΨΥ.

Δημοφιλές περιεχόμενο: