Περιβαλλοντικό Πάρκο, Ειδικό Γυμνάσιο (Corfu Channel)