Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Μια σημαντικότατη  ενέργεια προβολής  έγινε τον μήνα Μάιο 2008, όπου ο  Κοι.Σ.Π.Ε παρουσιάστηκε στη γαλλική γλώσσα από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ως μια από τις καλύτερες πρακτικές  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από Ε.Κ.Τ

Μια σημαντικότατη  ενέργεια προβολής  έγινε τον μήνα Μάιο 2008, όπου ο  Κοι.Σ.Π.Ε παρουσιάστηκε στη γαλλική γλώσσα από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ως μια από τις καλύτερες πρακτικές  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από Ε.Κ.Τ

Δημοφιλές περιεχόμενο: