Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην πόλη και την περιφέρεια (Βορρά & Νότιο/Μωραίτικα) του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και του ΚΟΙ.Σ.ΠΕ. «Νέοι Ορίζοντες». Σκοπός των Κοινωνικών Δομών είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών.

Δημοφιλές περιεχόμενο: