Δημοσιογράφοι στο Lunatico

Το  Μήνα Μάρτιο 2008 επισκέφθηκαν τον Κοι.Σ.Π.Ε  Κέρκυρας δημοσιογράφοι αθηναϊκών και τοπικών εφημερίδων που ασχολούνται με τα θέματα της Υγείας  και πρόβαλαν (δημοσιεύματα) την επιτυχημένη απο ασυλοποίηση που έγινε στην Κέρκυρα καθώς επίσης και  το Έργο του Συνεταιρισμού και τη συμβολή του στην κοινωνικό οικονομική επαγγελματική επανένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Δημοφιλές περιεχόμενο: