Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Βασικός στόχος του Συνεταιρισμού είναι η σύνθεση και η αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων πόρων μακριά από την περιθωριοποίηση και τους αποκλεισμούς, με απώτερο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό και μέσα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που υλοποιεί ο Κοι.Σ.Π.Ε. Αρχές του 2009, σχεδιάστηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Προετοιμασία για εργασία» από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Κοι.Σ.Π.Ε και τους εκπαιδευτές του Συνεταιρισμού, το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2009 και είχε διάρκεια περίπου τρείς μήνες. Το σύνολο των ανθρώπηνων πόρων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανήλθε στα 31 άτομα.

Καθημερινά συμμετείχαν στο πρόγραμμα 10 εκπαιδευόμενοι λήπτες Υ.Ψ.Υ., 10 ήδη εργαζόμενοι λήπτες Υ.Ψ.Υ στις δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε. Καθώς επίσης  6 Εκπαιδευτές, 1 Ψυχίατρος, 2 Ψυχολόγοι, 1 Κοινωνική Λειτουργός, 1 Εργοθεραπεύτρια. Οι εκπαιδευόμενοι απασχολήθηκαν στις δράσεις που υλοποιεί ο Συνεταιρισμός.

Αποτέλεσε μια πιλοτική προσπάθεια σε σχέση με την προετοιμασία για την εργασιακή πραγματικότητα των λυπτών ΥΨΥ, η οποία είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Το 2010 και 2011 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα (πρακτικές ασκήσεις, βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια) με την συμμετοχή 15 νέων ληπτών ΥΨΥ.

Καθ’ όλη την διάρκεια του 2012 υλοποιούνται και αναπτύσονται πρακτικές ασκήσεις και στις 8 δράσεις του Κοινωνικού Συνεταιρισμού με την συμμετοχή 15 νέων ληπτών ΥΨΥ.

Δημοφιλές περιεχόμενο: