Υλικό Προβολής Έργων Υπουργείου Υγείας

Η Χάρτα Κοινωνικού Δικτύου Υπηρεσιών του Κοι.Σ.Π.Ε. “Νέοι Ορίζοντες” αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σαν καλή πρακτική.

Δημοφιλές περιεχόμενο: