Υλικό Προβολής Έργων Υπουργείου Υγείας

Η Χάρτα Κοινωνικού Δικτύου Υπηρεσιών του Κοι.Σ.Π.Ε. “Νέοι Ορίζοντες” αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σαν καλή πρακτική.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Δημοφιλές περιεχόμενο: