Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Υποψηφίων -Διοικητικό Προσωπικό- Δομές Κέντρου Κέρκυρας

Κέρκυρα, 26 Ιανουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 294 /2022

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ»

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψηφίους για την «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» για τη Πρόσληψη 1 Θέσης με Ειδικότητα:  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» για τη λειτουργία της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στo Κέντρο της Πόλης του Δήμου Κέρκυρας, στα πλαίσια της Πράξης με ΚΩΔ ΟΠΣ 5002649.

 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου
Στο Κέντρο της Πόλης του Δήμου Κέρκυρας », κωδ ΟΠΣ 5002649

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)ΘΕΣΗΜΟΡΙΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
264ΑΗ – 891013ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ428(ΔΕ)
268Χ – 881473ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ141(ΔΕ)
271ΑΟ – 954789ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ533(ΔΕ)

26η  Ιανουαρίου 2022

ΜΑΡΙΑ Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 του Κοι.Σ.Π.Ε  « Νέοι Ορίζοντες »

Λήψη «Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Υποψηφίων -Διοικητικό Προσωπικό- Δομές Κέντρου Κέρκυρας»

Δημοφιλές περιεχόμενο: