Σημαντική Υποστήριξη

“Σημαντική υποστήριξη υπήρξε καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης της χρηματοδότησης των έργων του ΚοιΣΠΕ απο τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής κα Φ.Δαλαβέρη, κο Ν.Μνιέστρη, κα Ε.Φλέσσουρα, κα Α. Κανακάκη, κα Μ. Χρυσανθακοπούλου και κα Ε. Τερζίδου”