Ψυχιατρικό Νοσοκομείο “Πέτρας Ολύμπου”

Επίσκεψη στελεχών από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο  “Πέτρας Ολύμπου” στον ΚοιΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες

Δημοφιλές περιεχόμενο: