Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Υποψηφίων -Διοικητικό Προσωπικό- Δομές Κέντρου Κέρκυρας

Κέρκυρα , 20 Ιανουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 288 /2022

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ»

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψηφίους για την «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» για τη Πρόσληψη 1 Θέσης με Ειδικότητα: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» για τη λειτουργία της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στo Κέντρο της Πόλης του Δήμου Κέρκυρας, στα πλαίσια της Πράξης με ΚΩΔ ΟΠΣ 5002649.

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου

Στο Κέντρο της Πόλης του Δήμου Κέρκυρας », κωδ ΟΠΣ 5002649

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

264

ΑΗ -891013

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

428

(ΔΕ)

268

Χ – 881473

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

141

(ΔΕ)

271

ΑΟ -954789

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

533

(ΔΕ)

20η  Ιανουαρίου 2022

ΜΑΡΙΑ Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 του Κοι.Σ.Π.Ε  « Νέοι Ορίζοντες »

Λήψη «Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Υποψηφίων -Διοικητικό Προσωπικό- Δομές Κέντρου Κέρκυρας»

Δημοφιλές περιεχόμενο: