Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Στα πλαίσια της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός εγκαθίδρυσε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσω της πιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων κατά ΙSO.

Η πιστοποίηση αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση που φανερώνει ότι ο Κοι.Σ.Π.Ε δεν προτίθεται να λειτουργήσει καλυπτόμενος πίσω από την ευαισθησία του κοινού του αλλά να διαμορφώσει συνθήκες διαφορετικές στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Δημοφιλές περιεχόμενο: