Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Στα πλαίσια της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός εγκαθίδρυσε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσω της πιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων κατά ΙSO.

Η πιστοποίηση αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση που φανερώνει ότι ο Κοι.Σ.Π.Ε δεν προτίθεται να λειτουργήσει καλυπτόμενος πίσω από την ευαισθησία του κοινού του αλλά να διαμορφώσει συνθήκες διαφορετικές στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Δημοφιλές περιεχόμενο: