Νέα / Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψηφίους για την «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» για τη Πρόσληψη 1 Θέσης με Ειδικότητα:  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» για

Διαβάστε περισσότερα »
Νέα / Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψηφίους για την «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» για τη Πρόσληψη 1 Θέσης με Ειδικότητα:  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» για

Διαβάστε περισσότερα »
Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας- Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες» με έδρα την Κέρκυρα έχοντας υπόψη την Απόφαση Ένταξης (Α.Π.:240/30.11.2016) & την 4η

Διαβάστε περισσότερα »
Νέα / Ανακοινώσεις

Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Υποψηφίων -Διοικητικό Προσωπικό- Δομές Κέντρου Κέρκυρας

Κέρκυρα, 26 Ιανουαρίου 2022Αρ. Πρωτ.: 294 /2022 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψηφίους για την

Διαβάστε περισσότερα »