ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας & Δυτ. Θεσαλλονίκης