ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψηφίους για την «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» για τη Πρόσληψη 1 Θέσης με Ειδικότητα:  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» για τη λειτουργία της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στo Κέντρο της Πόλης του Δήμου Κέρκυρας, στα πλαίσια της Πράξης με ΚΩΔ ΟΠΣ 5002649.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου

Στο Κέντρο της Πόλης του Δήμου Κέρκυρας », κωδ ΟΠΣ 5002649

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

62

ΑΙ -274788

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

620

(ΤΕ)

67

ΑΖ – 253537

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

273

(ΤΕ)

68

ΑΚ -772539

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

259

(ΠΕ/ΔΕ)

70

ΑΝ – 304138

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

40

(ΤΕ)

 

Λήψη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗς ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δημοφιλές περιεχόμενο: