5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.