5η Γενικη Συνελεύση 2010

Το έργο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού στηρίζουν διαχρονικά όλοι οι φορείς και οι Διοικήσεις του ΨΝΚ.

από αριστερά κ. Κουπίδης Σωτήριος,  πρώην Διοικητής ΨΝΚ,
κ. Πουλής Σπυρίδων, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΨΝΚ
κ. Ράλλης Σπυρίδων, Υπουργός και πρώην Πρόεδρος ΨΝΚ
κ. Αλαμάνος Ιωαννης, Διοικητής ΨΝΚ
κ. Παπαβλασόπουλος Θανάσης, Διευθύνων Συμβουλος ΚοιΣΠΕ

Δημοφιλές περιεχόμενο: